ทดลองใช้งานฐานข้อมูลของ CNKI

ด้วยบริษัท Tongfang Knowledge Network thchnology โดย China National Knowledge Infrastructure (CNKI)
ห้องสมุดออนไลน์และบริษัทที่พัฒนาฐานข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน จะทำการเปิดให้เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล
5 ฐานของCNKI ประกอบด้วย

Academic Focus : รายละเอียดฐานข้อมูล : http://lib.vru.ac.th/?q=node/3997
China Academic Journals Full-text Database : รายละเอียดฐานข้อมูล : http://lib.vru.ac.th/?q=node/3998
China Master' Theses Full-text Database : รายละเอียดฐานข้อมูล : http://lib.vru.ac.th/?q=node/3999
China Doctoral Dissertations Full-text Database : รายละเอียดฐานข้อมูล : http://lib.vru.ac.th/?q=node/4000
Chaina Reference Works Online : รายละเอียดฐานข้อมูล : http://lib.vru.ac.th/?q=node/4001

สามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูล 5 ฐานของ CNKI ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 รวมระยะเวลา 3 เดือน
สามารถดาวน์โหลดคู่มือสำหรับการใช้งานได้ที่ : http://www.uni.net.th/UniNet/trialDB/2018-CNKI/User_guide.rar