ขออนุญาตนำบทความที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารมาทำเป็นส่วนหนึ่งของตำรา

หมายเลขหนังสือ: 

1106/2561
  • งานบริหารจัดการทรัพยากร
มรภ.มหาสารคาม

ประเภทหนังสือ: 

หนังสือราชการ