ขอความอนุเคราะห์ช่วยส่งมอบพื้นที่ในการติดตั้ง และขอเข้าดำเนินการติดตั้งงานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Inspiration Lab

หมายเลขหนังสือ: 

1117/2561
  • ผศ.ทักษิณา
  • อ.มณทิพย์
  • อ.ณัฐพงศ์
  • นางอารีย์
บริษัท ไอเอ็มไอ อินดัสตรีส์ จำกัด

ประเภทหนังสือ: 

หนังสือราชการ