แนวปฏิบัติการขอความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของสถาบันอุดมศึกษา

หมายเลขหนังสือ: 

1118/2561
  • ผศ.ทักษิณา
  • อ.มณทิพย์
  • อ.ณัฐพงศ์
  • นางอารีย์
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ประเภทหนังสือ: 

หนังสือราชการ