วิธีการลงทะเบียนเพื่อสมัครสมาชิก โปรแกรมฝึกภาษา Access English

ขอเชิญชวนอาจารย์และนักศึกษา บุคลากร ทดลองใช้งานโปรแกรมฝึกภาษา Access English
ทางบริษัทบุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้เปิดทดลองใช้งานโปรแกรมฝึกภาษา Access English ของสำนักพิมพ์ Knowledge Transmission โดยสามารถใช้งานผ่าน URL http://accessenglishnow.com/platform ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 รวมระยะเวลา 4 เดือน เพียงแค่นิสิต/นักศึกษามารับ username และ password จากห้องสมุด เพื่อนำไปล๊อกอินเข้าใช้งานเป็นรายบุคคล
รายละเอียดของโปรแกรมฝึกภาษา Access English
Access English เป็นโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษทั้งทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน เหมาะสำหรับนักศึกษาที่จะนำใช้ไปเพื่อเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษ เป็นการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งสามารถใช้งานได้หลากหลายช่องทางทั้งสมาร์ทโฟน แทปเล็ต หรือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ผ่านหน้าจอการใช้งานที่ง่ายต่อผู้ใช้
สอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่งานบริการและกิจกรรม ชั้น 1 ของสำนักวิทยบริการฯ

โทร 02-5291967 ต่อ 10, 11 (คุณพัชริน, คุณพจนี, คุณกีราวัลย์)