ฐานข้อมูล National Geographic Virtual

เป็นฐานข้อมูลในการศึกษาข้อมูลเรื่องราวต่างๆจากทางสมาคม National Geographic ประกอบด้วยหนังสือ นิตยสรรท้งฉบับปกติ และฉบับ Tavler ,แผนที่,รูปภาพ,วีดีโอ, สามารถแบ่งออกเป็นหัวเรื่องต่างๆ อาทิเช่น History ,People and Cultures ,Science and Technology และ Travel