ฐานข้อมูลกฤตภาคข่าว (News Clipping Online)

บริการสืบค้นข่าวสารข้อมูลในหมวดข่าวและหัวเรื่องที่คุณต้องการ ทุกที่ทุกเวลาในรูปแบบข่าว บทสัมภาษณ์ บทความ บทวิเคราะห์-วิจารณ์ รายงานหรือข้อเขียนอื่นๆ จากหนังสือพิมพ์ 29 ฉบับ
รายละเอียดการเข้าใช้งาน ดังนี้
www.matichonelibrary.com