เวลาทำการ

ระหว่างเปิดภาคเรียน
จันทร์ - ศุกร์ : เวลา 8.00 - 20.00. น.
เสาร์ - อาทิตย์ : เวลา 8.00 - 16.30. น.

ระหว่างปิดภาคเรียน
จันทร์ - อาทิตย์ : เวลา 8.00 - 16.30. น.