สำรวจบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมงานเลี้ยงและพิธีมอบรางวัล