บทความใหม่

TypeTitleAuthorRepliesLast updated
eDocument แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติพนักงานมหาวิทยาลัย ดำเนินการสอบด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ rattikarn01 hour 32 min ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์ให้คณาจารย์และบุคลากรที่เป็นผู้กู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ. ลงนามในหนังสือยิมยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และหนังสือให้หักเงนเดือนหรือค่าจ้าง rattikarn01 week 5 days ago
eDocumentโครงการ กยศ. กรอ. เพื่อชาติ rattikarn01 week 5 days ago
eDocumentขอเชิญร่วมงานควันหลงสงกรานต์รวมใจ ปีใหม่ ปีใหม่ธรรมฯ rattikarn01 week 5 days ago
eDocumentขอส่งสำเนาหนังสือ 3 เรื่อง rattikarn01 week 5 days ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์ข้อมูล rattikarn01 week 5 days ago
eDocumentขอเรียนเชิญร่วม โครงการ "การจัดการขยะ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย" rattikarn01 week 5 days ago
eDocumentขอแก้ไขข้อมูลการประชาสัมพันธ์การรายงานตัวบัณฑิต rattikarn01 week 5 days ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดตามสัญลักษณ์ (Logo) 15 ปี คณะวิทยาการจัดการ rattikarn01 week 5 days ago
eDocumentขอชี้แจงความจำเป็นต้องใช้หนังสือ rattikarn01 week 5 days ago
eDocumentขอให้ส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมอบรมเรื่อง "กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม พรบ. ใหม่" rattikarn01 week 5 days ago
eDocumentให้อาจารย์และบุคลากรไปปฏิบัติราชการ rattikarn01 week 5 days ago
eDocumentให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการ rattikarn01 week 5 days ago
Articleกิจกรรมสรงน้ำพระ warut01 week 5 days ago
หน้าเพจเมษายน2560 warut01 week 5 days ago
หน้าเพจกิจกรรมสรงน้ำพระ warut01 week 5 days ago
Articleงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2559 warut01 week 5 days ago
หน้าเพจแนะนำวารสารใหม่ thipatinan01 week 5 days ago
eDocumentขอให้แจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม" สำหรับบุคลากรสายสนับสนุบ rattikarn01 week 6 days ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ rattikarn02 weeks 2 days ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์ปผระชามสันพันธ์สื่อการจัดการศึกษาแบบเปิดสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต rattikarn02 weeks 2 days ago
eDocumentขอเชิญวิทยากร rattikarn02 weeks 2 days ago
eDocumentขอมอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ rattikarn02 weeks 2 days ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ rattikarn02 weeks 2 days ago
eDocumentขอเชิญร่วมงานรดน้ำดำหัว วันสงกรานต์ ประจำปี 2560 rattikarn02 weeks 2 days ago

Pages