บทความใหม่

TypeTitleAuthorRepliesLast updated
หน้าเพจแผ่นพับอาเซียน narin.noo02 days 6 hours ago
eDocumentขอมอบหนังสือเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ rattikarn03 days 4 hours ago
eDocumentขอเชิญร่วมฟังบรรยายและประชุมหน่วยงานความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 4 (ประจำปี 2560) rattikarn03 days 4 hours ago
eDocumentขอเชิญร่วมถวายพระพรชัยมงคลในหนังสือวันแม่แห่งชาติ ปี 2560 rattikarn03 days 4 hours ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายชื่อทรัพยากรด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ rattikarn03 days 5 hours ago
eDocumentส่งมอบครุภัณฑ์ rattikarn03 days 5 hours ago
eDocumentนำส่งแผ่นซีดีสือความรู้เคลื่อนไหว ITA Info Graphic ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 rattikarn04 days 4 hours ago
eDocumentแผ่นพับอาเซียน (pdf) narin.noo04 days 9 hours ago
eDocumentขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ "The International Forum on Data, and Knowledge for Digital Lives" rattikarn04 days 10 hours ago
eDocumentขอแจ้งเปลี่ยนวันใช้ห้องคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ rattikarn04 days 10 hours ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ rattikarn05 days 4 hours ago
eDocumentขอประชาสัมพันธ์หน่วยงานทุกแห่งส่งราชื่อบุคลากรเข้าร่วมอบรมเรื่อง "เสริมสร้างความเข้าใจในการจัดทำรายงานบริหารความสี่ยงและควบคุมภายใน" rattikarn05 days 4 hours ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมงานมหกรรมการแสดงผลงานด้านนวัตกรรม และการพัฒนางานประจำ ครั้งที่ 2 rattikarn05 days 4 hours ago
eDocumentการรายงานผลการดำเนินงามไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 9 เดือน (ตัง้แตืวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2560) rattikarn05 days 8 hours ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ rattikarn05 days 9 hours ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย rattikarn05 days 9 hours ago
eDocumentขออนุญาตเผยแพร่ตำราเรียนละเอกสารคำสอนเพื่อกำหนดตำแห่งวิชาการ rattikarn05 days 9 hours ago
eDocumentขอมอบเอกสารรายงานการวิจัย rattikarn05 days 9 hours ago
eDocumentขอเรียนเชิญประชุมผู้บริหารห้องสมุด (Library Meeting) rattikarn05 days 9 hours ago
eDocumentขอมอบตำรา เรื่อง Academic Reading rattikarn05 days 9 hours ago
eDocumentขอรายการหนังสือและทรัพยากรห้องสมุดด้านกฎหมาย rattikarn05 days 9 hours ago
eDocumentขอแจ้งการย้ายสำนักงานกรุงเทพ ของมหาวิทยาลัยเอเซียน rattikarn05 days 9 hours ago
eDocumentกำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกรู rattikarn05 days 9 hours ago
eDocumentการดำเนินงานกรณีการลับลอกตัดไม้พะยูง rattikarn05 days 9 hours ago
eDocumentโครงการคอมพิวเตอร์ในห้องคอมพิวเตอร์หรือห้องสมด Thailand 4.0 rattikarn05 days 9 hours ago

Pages