แนะนำทรัพยากร

TypeTitleAuthorRepliesLast updated
หนังสือราชการแจ้งประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เนื้อหาการสอบวัดความรู้ด้านระเบียบกฎหมายและการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ประจำปี พ.ศ. 2561 rattikarn04 months 1 week ago
หนังสือราชการขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 5 ฉบับ rattikarn04 months 1 week ago
หนังสือราชการแจ้งรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ประสงค์จะเข้าทดสอบวัดความรู้เพื่อต่อสัญญาจ้าง ระยะที่สองสายวิชาการ รอบที่ 3 และสายสนับสนุน รอบที่่ 2 rattikarn04 months 1 week ago
หนังสือราชการการสำรวจความต้องการใช้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ประจำปี พ.ศ. 2562 rattikarn04 months 1 week ago
หนังสือราชการความร่วมมือการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service (EDS) Plus FullText เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการห้องสมุดสำหรับการบริการยืมวารสารออนไลน์ระหว่างห้องสมุด rattikarn04 months 1 week ago
Articleฐานข้อมูล วิจัย วิทยานิพนธ์(Thai Digital Collection) warut04 months 1 week ago
ภาพเลื่อน (Carousel)กฤตภาคข่าว 16/6/2561 panthong04 months 1 week ago
ภาพเลื่อน (Carousel)กฤตภาคข่าว 15/6/2561 panthong04 months 1 week ago
Articleฐานข้อมูล American Chemical Society Journal (ACS) warut04 months 1 week ago
Articleฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service Plus Full Text warut04 months 1 week ago
Articleฐานข้อมูล Applied Science & Technology Full Text (H.W. Wilson) warut04 months 1 week ago
Articleฐานข้อมูล Academic Search Complete warut04 months 1 week ago
Articleฐานข้อมูล Web of Science warut04 months 1 week ago
Articleฐานข้อมูล SpringerLink – Journal warut04 months 1 week ago
Articleฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses Global warut04 months 1 week ago
Articleฐานข้อมูล ABI/INFORM Collection warut04 months 1 week ago
Articleฐานข้อมูล ACM Digital Library warut04 months 1 week ago
ArticleResearch/Journal ajchai04 months 1 week ago
Articleทรัพยากรใหม่ ajchai04 months 1 week ago
Articleค้นหาทรัพยากร iOPAC patcharin04 months 1 week ago
Informationแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 pattanan04 months 1 week ago
หนังสือราชการขอเชิญเข้าร่วมประชุม "EBSCO Annual Conferences 2018" rattikarn04 months 1 week ago
หนังสือราชการการส่งเรื่องเพื่อจัดวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย rattikarn04 months 1 week ago
หนังสือราชการขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 "ประชากรและสังคม 2561" และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ rattikarn04 months 1 week ago
หนังสือราชการสำรวจบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมงานเลี้ยงและพิธีมอบรางวัล rattikarn04 months 1 week ago