แนะนำทรัพยากร

TypeTitleAuthorRepliesLast updated
ภาพเลื่อน (Carousel)กฤตภาคข่าว 6/07/2561 panthong01 week 6 days ago
Informationแนะนำทรัพยากรสารสนเทศ piyanan01 week 6 days ago
ภาพเลื่อน (Carousel)แนะนำวารสารใหม่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (6 ก.ค. 61) turian01 week 6 days ago
ภาพเลื่อน (Carousel)แนะนำวารสารใหม่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (2 ก.ค. 61) turian01 week 6 days ago
ภาพเลื่อน (Carousel)แนะนำวารสารใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (26 มิ.ย. 61) turian01 week 6 days ago
ภาพเลื่อน (Carousel)แนะนำวารสารใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (25 มิ.ย. 61) turian01 week 6 days ago
ภาพเลื่อน (Carousel)กฤตภาคข่าว 5/7/2561 panthong02 weeks 2 hours ago
ภาพเลื่อน (Carousel)กฤตภาคข่าว 4/7/2561 panthong02 weeks 8 hours ago
ภาพเลื่อน (Carousel)กฤตภาคข่าว 3/7/2561 panthong02 weeks 1 day ago
ภาพเลื่อน (Carousel)กฤตภาคข่าว 2/7/2561 panthong02 weeks 1 day ago
ภาพเลื่อน (Carousel)กฤตภาคข่าว 29/6/2561 panthong02 weeks 5 days ago
ภาพเลื่อน (Carousel)กฤตภาคข่าว 28/6/2561 panthong02 weeks 5 days ago
ภาพเลื่อน (Carousel)กฤตภาคข่าว 27/6/2561 panthong02 weeks 5 days ago
Articleเครือข่าย ห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ajchai02 weeks 6 days ago
Articleเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อสรรหาและ ใช้งานทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) : ฐานข้อมูล Gale Virtual Reference Library และฐานข้อมูล EBSCO eBooks Collection ajchai02 weeks 6 days ago
ภาพเลื่อน (Carousel)กฤตภาคข่าว 26/6/2561 panthong03 weeks 2 days ago
ภาพเลื่อน (Carousel) รายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ parinyar03 weeks 2 days ago
ภาพเลื่อน (Carousel)กฤตภาคข่าว 25/6/2561 panthong03 weeks 3 days ago
ภาพเลื่อน (Carousel)กฤตภาคข่าว 23/6/2561 panthong03 weeks 5 days ago
ภาพเลื่อน (Carousel)แนะนำวารสารใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (20 มิ.ย. 61) turian03 weeks 5 days ago
ภาพเลื่อน (Carousel)กฤตภาคข่าว 21/6/2561 panthong03 weeks 5 days ago
ภาพเลื่อน (Carousel)แนะนำหนังสือใหม่ ห้อง 84 ปี บรรณาภิรมย์ 18 มิ.ย. 2561 yupaporn03 weeks 5 days ago
ภาพเลื่อน (Carousel)กฤตภาคข่าว 22/6/2561 panthong03 weeks 5 days ago
ภาพเลื่อน (Carousel)นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ เยี่ยมชมและใช้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ห้อง 84 ปี บรรณาภิรมย์ วันที่ 8 มิถุนายน 2561 yupaporn03 weeks 6 days ago
ภาพเลื่อน (Carousel)แนะนำวารสารใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (18 มิ.ย. 61) turian04 weeks 5 hours ago