บทความใหม่

TypeTitleAuthorRepliesLast updated
eDocumentการส่งเรื่องเพื่อจัดวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย 8/2560 rattikarn03 weeks 3 days ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์เอกสารข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2559 รอบ 12 เดือน (1 สิงหาคม 2559 - 30 กรกฎาคม 2560) rattikarn03 weeks 3 days ago
eDocumentประชาสัมพันธ์ประกาศมหาวิทยาลัย จำนวน 3 ฉบับ rattikarn03 weeks 6 days ago
eDocumentการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นพนังกานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่ได้รับค่าจ้างจากงบประมาณแผ่นดิน rattikarn03 weeks 6 days ago
eDocumentขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 rattikarn03 weeks 6 days ago
eDocumentขอเชิญร่วมบริจาคสนับสนุนงาน "วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน" rattikarn03 weeks 6 days ago
eDocumentแจ้งขยายเวลารับสมัคร และเปลี่ยนแปลงเวลาอบรม rattikarn03 weeks 6 days ago
eDocumentการหยุดการเรียนการสอนในวันเสาร์ - อาทิตย์ rattikarn03 weeks 6 days ago
eDocumentขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา rattikarn03 weeks 6 days ago
eDocumentให้ข้าราชการไปราชการ rattikarn03 weeks 6 days ago
eDocumentขอเชิญประชุม rattikarn01 month 4 days ago
eDocumentขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ "Online Information & Ed rattikarn01 month 4 days ago
eDocumentขอให้ส่งรายละเอียดแผนงานโครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 rattikarn01 month 4 days ago
eDocumentขอเชิญร่วมอบรมภาษาหลักสูตรระยะสั้น rattikarn01 month 4 days ago
eDocumentให้พนักงานมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้างเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการปฏิบัติงาน rattikarn01 month 4 days ago
eDocumentขอเชิญประชุม rattikarn01 month 6 days ago
eDocumentขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ rattikarn01 month 6 days ago
eDocumentแจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานหนงสืออิเล็กทรอนิกส์ World eBook Library (WEL) rattikarn01 month 6 days ago
eDocumentขอเชิญเข้าร่วมการอบรม rattikarn01 month 6 days ago
eDocumentขอความร่วมมือจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ rattikarn01 month 6 days ago
eDocumentขอเชิญร่วมพิธีเปิดและบรรยายการปฐมนิเทศนักศึกษาเต็มเวลา (จันทร์ - ศุกร์) rattikarn01 month 6 days ago
หน้าเพจทดลองใช้งานหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ World eBook Library(WEL) warut01 month 6 days ago
Articleทดลองใช้งานหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ World eBook Library(WEL) warut01 month 6 days ago
eDocumentขอข้อมูลประกอบการทำศิลปนิพนธ์ rattikarn01 month 1 week ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ rattikarn01 month 1 week ago

Pages