แนะนำทรัพยากร

TypeTitleAuthorRepliesLast updated
ภาพเลื่อน (Carousel)แนะนำวารสารใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (8 มิ.ย. 61) turian04 weeks 5 hours ago
ภาพเลื่อน (Carousel)แนะนำวารสารใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (7 มิ.ย. 61) turian04 weeks 5 hours ago
ภาพเลื่อน (Carousel)แนะนำวารสารใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ( 4 มิ.ย. 61) turian04 weeks 5 hours ago
ภาพเลื่อน (Carousel)กฤตภาคข่าว 20/6/2561 panthong04 weeks 1 day ago
ภาพเลื่อน (Carousel)แนะนำวารสารใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (12 มิ.ย. 61) turian04 weeks 1 day ago
ภาพเลื่อน (Carousel)แนะนำวารสารใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (13 มิ.ย. 61) turian04 weeks 1 day ago
Articleสถิติการเข้าใช้บริการ ajchai04 weeks 1 day ago
ภาพเลื่อน (Carousel)กฤตภาคข่าว 19/6/2561 panthong04 weeks 1 day ago
Articleฐานข้อมูล Emerald Management (EM92) warut04 weeks 1 day ago
ภาพเลื่อน (Carousel)กฤตภาคข่าว 18/6/2561 panthong01 month 1 day ago
หนังสือราชการขอมอบหนังสือ เรื่อง ระบบการปกครองของประเทศสมาชิกอาเซี่ยน rattikarn01 month 1 day ago
หนังสือราชการขออนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิัติให้บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุบ (เพิ่มเติม) rattikarn01 month 1 day ago
หนังสือราชการแจ้งประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เนื้อหาการสอบวัดความรู้ด้านระเบียบกฎหมายและการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ประจำปี พ.ศ. 2561 rattikarn01 month 1 day ago
หนังสือราชการขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 5 ฉบับ rattikarn01 month 1 day ago
หนังสือราชการแจ้งรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ประสงค์จะเข้าทดสอบวัดความรู้เพื่อต่อสัญญาจ้าง ระยะที่สองสายวิชาการ รอบที่ 3 และสายสนับสนุน รอบที่่ 2 rattikarn01 month 1 day ago
หนังสือราชการการสำรวจความต้องการใช้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ประจำปี พ.ศ. 2562 rattikarn01 month 1 day ago
หนังสือราชการความร่วมมือการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service (EDS) Plus FullText เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการห้องสมุดสำหรับการบริการยืมวารสารออนไลน์ระหว่างห้องสมุด rattikarn01 month 1 day ago
Articleฐานข้อมูล วิจัย วิทยานิพนธ์(Thai Digital Collection) warut01 month 3 days ago
ภาพเลื่อน (Carousel)กฤตภาคข่าว 16/6/2561 panthong01 month 3 days ago
Articleบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น warut01 month 3 days ago
ภาพเลื่อน (Carousel)กฤตภาคข่าว 15/6/2561 panthong01 month 3 days ago
Articleฐานข้อมูล American Chemical Society Journal (ACS) warut01 month 3 days ago
Articleฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service Plus Full Text warut01 month 3 days ago
Articleฐานข้อมูล Applied Science & Technology Full Text (H.W. Wilson) warut01 month 3 days ago
Articleฐานข้อมูล Academic Search Complete warut01 month 3 days ago