บทความใหม่

TypeTitleAuthorRepliesLast updated
eDocumentรายละเอียดการร่วมบริจาคเงินทำบุญ "เทศน์มหาชาติ ถวายราชสักการะ องค์พระภูมิพล" rattikarn01 month 2 weeks ago
eDocumentขอเชิญร่วมถวายพระพรชัยมงคล สมเ็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิรทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา rattikarn01 month 2 weeks ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธืการตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภาครัฐ rattikarn01 month 2 weeks ago
eDocumentขอให้ส่งผลการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย rattikarn01 month 2 weeks ago
eDocumentแผ่นพับอาเซียน (pdf) narin.noo01 month 2 weeks ago
eDocumentโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส rattikarn01 month 3 weeks ago
eDocumentขอความร่วมมือรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และรายงานการจัดโครงการ/กิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559 rattikarn01 month 3 weeks ago
eDocumentขอมอบหนังสือเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ rattikarn01 month 3 weeks ago
eDocumentขอเชิญร่วมฟังบรรยายและประชุมหน่วยงานความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 4 (ประจำปี 2560) rattikarn01 month 3 weeks ago
eDocumentขอเชิญร่วมถวายพระพรชัยมงคลในหนังสือวันแม่แห่งชาติ ปี 2560 rattikarn01 month 3 weeks ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายชื่อทรัพยากรด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ rattikarn01 month 3 weeks ago
eDocumentส่งมอบครุภัณฑ์ rattikarn01 month 3 weeks ago
eDocumentนำส่งแผ่นซีดีสือความรู้เคลื่อนไหว ITA Info Graphic ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 rattikarn01 month 3 weeks ago
eDocumentขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ "The International Forum on Data, and Knowledge for Digital Lives" rattikarn01 month 3 weeks ago
eDocumentขอแจ้งเปลี่ยนวันใช้ห้องคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ rattikarn01 month 3 weeks ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ rattikarn01 month 3 weeks ago
eDocumentขอประชาสัมพันธ์หน่วยงานทุกแห่งส่งราชื่อบุคลากรเข้าร่วมอบรมเรื่อง "เสริมสร้างความเข้าใจในการจัดทำรายงานบริหารความสี่ยงและควบคุมภายใน" rattikarn01 month 3 weeks ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมงานมหกรรมการแสดงผลงานด้านนวัตกรรม และการพัฒนางานประจำ ครั้งที่ 2 rattikarn01 month 3 weeks ago
eDocumentการรายงานผลการดำเนินงามไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 9 เดือน (ตัง้แตืวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2560) rattikarn01 month 3 weeks ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ rattikarn01 month 3 weeks ago
eDocumentขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย rattikarn01 month 3 weeks ago
eDocumentขออนุญาตเผยแพร่ตำราเรียนละเอกสารคำสอนเพื่อกำหนดตำแห่งวิชาการ rattikarn01 month 3 weeks ago
eDocumentขอมอบเอกสารรายงานการวิจัย rattikarn01 month 3 weeks ago
eDocumentขอเรียนเชิญประชุมผู้บริหารห้องสมุด (Library Meeting) rattikarn01 month 3 weeks ago
eDocumentขอมอบตำรา เรื่อง Academic Reading rattikarn01 month 3 weeks ago

Pages