แนะนำทรัพยากร

TypeTitleAuthorRepliesLast updated
หนังสือราชการแต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและทดสอบทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการ rattikarn03 weeks 2 days ago
หนังสือราชการให้รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการ rattikarn03 weeks 2 days ago
ภาพเลื่อน (Carousel)กฤตภาคข่าว 25/7/2561 panthong03 weeks 2 days ago
ภาพเลื่อน (Carousel)กฤตภาคข่าว 24/7/2561 panthong03 weeks 3 days ago
ภาพเลื่อน (Carousel)กฤตภาคข่าว 23/7/2561 panthong03 weeks 4 days ago
ภาพเลื่อน (Carousel)กฤตภาคข่าว 20/7/2561 panthong03 weeks 4 days ago
ภาพเลื่อน (Carousel)กฤตภาคข่าว 19/7/2561 panthong03 weeks 5 days ago
ภาพเลื่อน (Carousel)แนะนำวารสารใหม่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (23 ก.ค. 61) turian03 weeks 5 days ago
ภาพเลื่อน (Carousel)กฤตภาคข่าว 18/7/2561 panthong04 weeks 1 day ago
ภาพเลื่อน (Carousel)กฤตภาคข่าว 17/7/2561 panthong01 month 18 hours ago
ภาพเลื่อน (Carousel)แนะนำวารสารใหม่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (18 ก.ค. 61) turian01 month 1 day ago
ภาพเลื่อน (Carousel)กฤตภาคข่าว 16/7/25616 panthong01 month 1 day ago
หนังสือราชการขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ rattikarn01 month 2 days ago
หนังสือราชการขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ rattikarn01 month 2 days ago
หนังสือราชการขอส่งไฟล์เอกสาร "แบบฟอร์มและกระดาษทำการ" ในการจัดทำกรอบอัตรากำลัง สายวิชาการและสานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2562 - 2564 rattikarn01 month 2 days ago
หนังสือราชการขอเแจ้งเปลี่ยนแปลงวันดำเนินการโครงการอบรมการใช้ระบบ e-Studentloan rattikarn01 month 2 days ago
หนังสือราชการขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ rattikarn01 month 2 days ago
หนังสือราชการการรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างประเทศไทย-อินเดีย (NRCT-ICSSR) rattikarn01 month 2 days ago
หนังสือราชการขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2561 rattikarn01 month 2 days ago
หนังสือราชการขอให้ปรับปรุงเอกสารการวิเคราะห์ค่างานให้มีความถูกต้อง rattikarn01 month 2 days ago
หนังสือราชการขอส่งประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การกำหนดค่ากลางของงานสนับสนุนวิชาการ rattikarn01 month 2 days ago
หนังสือราชการขอมอบหนังสือ rattikarn01 month 2 days ago
หนังสือราชการขอมอบเอกสารทางวิชาการเพื่อเผยแพร่และใช้ประโบนช์ในการศึกษาค้นคว้า rattikarn01 month 2 days ago
หนังสือราชการขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการจัดกิจกรรมประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 rattikarn01 month 2 days ago
หนังสือราชการขอเชิญประชุม rattikarn01 month 2 days ago