รู้จักสำนักวิทยบริการ
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
วัตถุประสงค์
   
  ข้อมูลสำนักวิทยบริการ
ข้อมูลสำนักวิทยบริการ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
ภาพกิจกรรม
  ภาพกิจกรรม ปี 2555
  ภาพกิจกรรม ปี 2556
   
  ข้อมูลมหาวิทยาลัย
 
พระประวัติ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์
พระสาทิสลักษณ์
พระอนุสรณ์
พระอนุสาวรีย์
พิธีเปิดพระรูป
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
คณะ
สำนัก
ศูนย์
ศูนย์ให้การศึกษา
สิ่งอำนวยความสะดวก
   
   
   
 
   
 
 
 
 
 
ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ณ โรงเรียนราชินีบน
ณ โรงแรมอิมพีเรียล ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดสระบุรี
ณ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ( จิตรกร ถ.ถาวรกุล ) ณ พระที่นั่งวิมานเมฆ
ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปทุมธานี
พระสาทิสลักษณ์สีน้ำมัน ต้นฉบับ ( ORIGINAL )
ณ เวทีหอประชุม "วไลยอลงกรณ์" โรงเรียนราชินีบน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
1 หมู่ 20 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 โทรศัพท์ : 0-2529-1967,0-2529-1976
เปิดบริการทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 – 19.30 น และ วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 18.00 น. และปิดบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์