สถิติการเช้าใช้บริการพื้นที่การเรียนรู้

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

No Data Found

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบ Check In

No Data Found

พื้นที่ภายในอาคาร 16 จุดบริการ

นับจำนวน

No Data Found

อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์

ประตูอัติโนมัติ

No Data Found

อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์

บันทึกจำนวนผู้เข้าใช้

No Data Found

ห้องบริการคอมพิวเตอร์

ระบบคอมพิวเตอร์

No Data Found

VRU Mindspace(ชั้น2อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์)

ระบบคอมพิวเตอร์

No Data Found