การใช้งานฐานข้อมูล Web of Science จากที่บ้าน

วิธีลงทะเบียนเพื่อใช้งานฐานข้อมูล Web of Science เพื่อใช้งานจากที่บ้าน
โดยผู้ใช้จะสามารถใช้จากมือถือ แท็บเล็ต โน้ตบุ๊ค จากที่บ้านได้ 4 เดือน
รายละเอียดตามไฟล์แนบถ้ามีปัญหาในการใช้งาน รบกวนแจ้งกลับมาที่
helpdesk@book.co.th