2.2.4(3) สารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 (จำนวนนักศึกษา หน้า 36-39)