ขอเชิญตอบแบบประเมินกิจกรรมการคัดเลือกและเสนอทรัพยากรสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญตอบแบบประเมินกิจกรรมการคัดเลือกและเสนอทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อนำผลที่ได้จากการประเมินไปพัฒนา ปรับปรุง กิจกรรมในครั้งต่อไป

การคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร เสนอความต้องการ หนังสือ, E-book, วารสาร/นิตยสาร และวิจัย/วิทยานิพนธ์ ในกิจกรรม “การคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ” เพื่อดำเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการ และสนับสนุนการเรียนการสอน ในวันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ. บริเวณชั้น 1 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

ประชาสัมพันธ์ประเมินสมรรถนะทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

ขอประชาสัมพันธ์นักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา (จันทร์-ศุกร์) ชั้นปีที่ 3 ทุกสาขาวิชา เข้ารับการประเมินสมรรถนะทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล VRU Digital Literacy Skills Assessment (VRU-DLSA) ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 – 15.00 น. โดยให้นักศึกษาที่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ให้สมัครได้ผ่านลิงก์ https://forms.gle/natHgZjdNAWTFKwA9 สมัครได้จนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 เท่านั้น ***รอบสุดท้าย***

แบบสอบถาม ความต้องการความคาดหวังในการใช้บริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความประสงค์ต้องการสอบถาม ความต้องการความคาดหวังในการใช้บริการ เพื่อนำผลที่ได้จากการประเมินไปพัฒนา ปรับปรุง การให้บริการและรายงานผลตามตัวชี้วัดของสำนักวิทยบริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามพันธกิจ และการให้บริการในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพ การให้บริการที่มีความเหมาะสม กับกลุ่มเป้าหมาย และประสิทธิภาพสูงสุด  ขอเชิญชวน ผู้ใช้บริการ คณะ/หน่วยงาน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตอบแบบสอบถาม คลิ๊ก https://forms.office.com/r/Ykp1RNGUQB

การประเมินสมรรถนะทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา (จันทร์-ศุกร์) ชั้นปีที่ 3 ทุกสาขาวิชา เข้ารับการประเมินสมรรถนะทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลVRU Digital Literacy Skills Assessment (VRU-DLSA) ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 13.30 – 15.30 น. โดยให้นักศึกษาที่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ให้สมัครได้ผ่านลิงก์ https://forms.gle/YDHRVrhfzs2uv79L8

พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากอาการพระประชวรในเร็ววัน โดยมี ดร.สพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีเป็นประธาน ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ภาพกิจกรรมการประชุมสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11

ภาพกิจกรรมการประชุมสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 วันที่ 7- 8 ธันวาคม 2565 คลิ๊กลิงค์ : http://bit.ly/3YBpsOI หรือสแกน QR CODE ด้านบนนี้

การสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11

การสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่าง วันที่ 7-8 ธันวาคม 2565 พบกับกิจกรรมในงาน > หนังสือมีชีวิต “ศาสตร์การรักษาโรคด้วยภูมิปัญญาการแพทย์โบราณ” โดย พล.ต.ท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี > การสาธิตวัฒนธรรมชาวมอญ ข้าวแช่รามัญ, กาละแม, หางหงส์ธงตะขาบ > การจำลองประเพณีรำพาข้าวสาร > หนังสือมีชีวิต อื่น ๆ คลิก http://lib.vru.ac.th/index.php/human-library/ สนใจลงทะเบียน https://shorturl.asia/rW6Ge