การประเมินสมรรถนะทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา (จันทร์-ศุกร์) ชั้นปีที่ 3 ทุกสาขาวิชา เข้ารับการประเมินสมรรถนะทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลVRU Digital Literacy Skills Assessment (VRU-DLSA)

ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 13.30 – 15.30 น.

โดยให้นักศึกษาที่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ให้สมัครได้ผ่านลิงก์ https://forms.gle/YDHRVrhfzs2uv79L8