ประชาสัมพันธ์ประเมินสมรรถนะทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

ขอประชาสัมพันธ์นักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา (จันทร์-ศุกร์) ชั้นปีที่ 3 ทุกสาขาวิชา เข้ารับการประเมินสมรรถนะทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

VRU Digital Literacy Skills Assessment (VRU-DLSA)

ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 – 15.00 น.

โดยให้นักศึกษาที่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

ให้สมัครได้ผ่านลิงก์ https://forms.gle/natHgZjdNAWTFKwA9

สมัครได้จนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 เท่านั้น

‼️‼️***รอบสุดท้าย***‼️‼️

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *