ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม โครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community)

สำนักวิทยบริการฯ มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ💚ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community)
ในวันพฤหัสบดีที่ 7 และวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567
ณ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 (สสว.1)
ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีภายในกิจกรรมจะให้ความรู้เกี่ยวกับ

✅ การใช้งาน Smart Phone เบื้องต้น
✅ การผลิต Digital Content ด้วย Smart Phone
✅ อีคอมเมิร์ซเบื้องต้