คาร์บอน ฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint)

คาร์บอน ฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) คืออะไร
หลายท่านหากซื้อสินค้าที่มาจากทางยุโรป อาจจะคุ้นเคยกับคำนี้บ้างแล้ว เพราะได้มีการประกาศให้มีการเริ่มใช้กันตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา แล้วเจ้าคำแปลกๆ คำนี้มันคืออะไร และมีผลต่อชีวิตเราอย่างไร ถึงจำเป็นที่จะต้องมาทำการรู้จัก ขอให้อ่านบทความนี้ต่อไป แล้วจะทราบว่าเจ้าคำนี้จะมีผลต่ออนาคตของพวกเราอย่างไร

หลักในการเลือกซื้อหนังสือที่สำคัญที่สุดคือ...

วัตถุประสงค์ที่เราต้องการหนังสือเล่มนั้น หมายความว่า เราจะนำหนังสือเล่มนั้นไปใช้ทำอะไร เช่น อ่านเล่น นำไปใช้ประกอบการเรียนหรือการทำรายงาน เป็นต้น ทั้งนี้เหตุที่ผมกล่าวว่าวัตถุประสงค์ที่เราต้องการหนังสือเล่มนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็เนื่องจากว่า การเลือกซื้อหนังสือที่ตรงกับวัตถุประสงค์การใช้งานจะทำให้การซื้อหนังสือนั้นคุ้มค่าและบรรลุวัตถุประสงค์ที่เราต้องการ วิธีการที่ดีในการพิจารณาว่าผู้เขียนมีวัตถุประสงค์ในการเรียบเรียงหนังสือเล่มนั้นอย่างไร สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของผู้อ่านหรือไม่ก็คือการอ่านจาก “หน้าคำนำ” ของหนังสือเล่มนั้นนั่นเอง

สิ่งสำคัญในลำดับต่อมาก็คือ

อย่ามัวแต่ ‘ดู’ หัด ‘อ่าน’ กันบ้าง!

ในโลกยุคการสื่อสารฉับไวด้วยอินเตอร์เน็ต เราจะมัวอ่านหนังสืออยู่ทำไม ในเมื่อหาดูในเน็ตก็ได้ แต่ตอนนี้เราอยากจะขอยกตัวอย่างให้ดูว่า ทำไมเรายังต้องอ่านหนังสือ

โดย ลอเรน ดุซบาว (Lauren Duzbow)

งานบริการของห้องสมุด

ห้องสมุดเป็นสถาบันที่สำคัญของสังคมเพราะห้องสมุดเกิดขึ้นได้เนื่องจากความจำเป็นของมนุษย์ในอันที่จะหาความรู้หรือค้นคว้าหาคำตอบให้แก่ตนเองเพื่อสู้กับปัญหาต่าง ๆ และในการสร้างอารยธรรม ห้องสมุดจึงสนองความต้องการของสังคมโดยการจัดหาและรวบรวมทรัพยากรความรู้ต่าง ๆ เข้ามาไว้เพื่อให้สมาชิกของสังคมได้ใช้โดยมีกระบวนการดำเนินงาน ได้แก่ งานบริหารซึ่งมีบทบาทในการควบคุมดูแลและจัดระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ งานเทคนิคซึ่งมีบทบาทในการจัดหา จัดเตรียม และสร้างเครื่องมือสืบค้น ในสองงานนี้ประกอบด้วยงานปลีกย่อยหลายงานที่เกี่ยวข้องและต้องดำเนินการให้ประสานสอดคล้องกัน กระบวนการทั้งหมดนี้ดำเนินไปสู่จุดหมายที่จะให้ผู้ใ

Tags: 

Pages

Subscribe to lib.vru.ac.th RSS