บริการออนไลน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้ดำเนินการจัดการให้บริการในรูปแบบ ออนไลน์
ในสถานการณ์ ช่วง Covid-19 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ
แสกน QR CODE ด้านบนหรือ คลิ๊กที่นี่

DRIVE THRU เลื่อนล้อ รับ-ส่ง หนังสือ

เริ่มให้บริการ วันที่ 4 มกราคา 2564
1. สแกน QR code คลิก ส่งข้อความ แจ้งชื่อ เบอร์โทรศัพท์ รายการหนังสือ
2. รอรับจุด DRIVE THRU
ส่งรายการหนังสือ เวลา 08.30 – 11.30 น. รับ 15.30 – 16.00 ส่งรายการหนังสือ เวลา 11.31 – 14.30 น. รับ 09.30 – 10.00 น.วันถัดไป

หนังสือ E-BOOK ของ EBSCO

Digital Countercultures and the Struggle for Community
Series : The Information Society Series
Authors : Lingel, Jessica
Publication Information :
Cambridge, Massachusetts : The MIT Press. 2017
Categories :
COMPUTERS / Internet / Social Media
COMPUTERS / Internet / General
SOCIAL SCIENCE / General

The End of Animal Farming : How Scientists, Entrepreneurs, and Activists Are Building an Animal-Free Food System
Series : –
Authors :
Reese, Jacy
Publication Information:Boston :
Beacon Press. 2018
Categories :
NATURE / Animal Rights
SOCIAL SCIENCE / Agriculture & Food
TECHNOLOGY & ENGINEERING / Food Science / General

 

The Complete Book of Butchering, Smoking, Curing, and Sausage Making
Series : –
Authors :
Hasheider, PhilipPublication
Information : Ed.:Revised and expanded edition. Minneapolis, MN : Voyageur Press. 2017
Categories :
TECHNOLOGY & ENGINEERING / Food Science / General

 

Pro RESTful APIs : Design, Build and Integrate with REST, JSON, XML and JAX-RS
Series : –
Authors : Patni, Sanjay
Publication Information :
Santa Clara, California : Apress. 2017
Categories :
COMPUTERS / Internet / Web Programming
COMPUTERS / Programming / General
COMPUTERS / Languages / General

>>>ดูหนังสือเล่มอื่นต่อ<<<

การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และการสมัคร VPN

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดบรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อ “การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และการสมัคร VPN” โดยมีนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมอบรมและฝึกปฏิบัติในการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการสืบค้น, การเขียนอ้างอิง การเขียนบรรณานุกรม รวมถึงการใช้งานฐานข้อมูลต่าง ๆ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการ Inspiration Lab ชั้น 2 อาคารหอสมุดกลาง

ระบบสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด (OPAC) ขัดข้องชั่วคราว

ระบบสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด (OPAC) ขัดข้องชั่วคราว

เรียนผู้ใช้บริการ
ในวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.45 – 10.45 น.
ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะดำเนินการ Update โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST จึงส่งผลให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถสืบค้นทรัพยากรห้องสมุดผ่านเว็บ OPAC (https://opac.vru.ac.th) ได้ชั่วคราว ในช่วงวันและเวลาดังกล่าว

ขออภัยในความไม่สะดวก

ตักบาตรทางเรือ “รับอรุณรุ่ง” ประเพณีวันลอยกระทง

ร่วมสืบสานประเพณีตักบาตรทางเรือ
“รับอรุณรุ่ง”
ประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2564
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
ณ บริเวณสระน้ำเรือนไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้ที่ >>
https://drive.google.com/drive/folders/1bf4Z1d5SPPgZM_Q7BAdicVfW040UeldZ?usp=sharing

การถ่ายทอดทิศทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี ประจำปีงบประมาณ 2565

การถ่ายทอดทิศทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี ประจำปีงบประมาณ 2565
วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์
ผ่านระบบ Zoom Meeting