คณะอาจารย์จาก มรภ.พิบูลสงครามเข้ามานิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

คณะอาจารย์จาก มรภ.พิบูลสงครามเข้ามานิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของมรภ.พิบูลสงคราม ที่ได้รับมาฝึกงานที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี อ.ไชย มีหนองหว้าให้การต้อนรับ

ประชาสัมพันธ์การสมัครขอ E-mail@vru.ac.th

ศูนย์คอมพิวเตอร์ขอประชาสัมพันธ์การสมัครขอ E-mail@vru.ac.th สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย สามารถสมัครได้ที่ http://gg.gg/regismail-vru หรือเข้าที่หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย คลิกที่เมนู คณาจารย์และบุคลากร/บริการออนไลน์/แบบฟอร์มสมัครขอ E-mail@vru.ac.th สำหรับบุคลากรและคณาจารย์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ 02-9091431 ภายใน 443

Pages

Subscribe to lib.vru.ac.th RSS