แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Thai MOOC

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019(COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติของมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษา นั้น โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ได้ดำเนินการโครงการ Thai MOOC (Thailand Massive Open Online Course) ระบบการศึกษาออนไลน์แบบเปิด ผลิตและพัฒนารายวิชาโดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เปิดให้บริการการศึกษาออนไลน์แบบเปิด เผยแพร่ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เปิดให้บริการที่ : http://thaimooc.org
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ : http://bit.ly/tcu-thaimooc

การใช้งานฐานข้อมูล Web of Science จากที่บ้าน

วิธีลงทะเบียนเพื่อใช้งานฐานข้อมูล Web of Science เพื่อใช้งานจากที่บ้าน
โดยผู้ใช้จะสามารถใช้จากมือถือ แท็บเล็ต โน้ตบุ๊ค จากที่บ้านได้ 4 เดือน
รายละเอียดตามไฟล์แนบถ้ามีปัญหาในการใช้งาน รบกวนแจ้งกลับมาที่
helpdesk@book.co.th

การใช้งานฐานข้อมูล ACS Journals จากที่บ้าน

วิธีลงทะเบียนเพื่อใช้งานฐานข้อมูล ACS Journals เพื่อใช้งานจากที่บ้าน
โดยผู้ใช้จะสามารถใช้จากมือถือ แท็บเล็ต โน้ตบุ๊ค จากที่บ้านได้ 4 เดือน
รายละเอียดตามไฟล์แนบถ้ามีปัญหาในการใช้งาน รบกวนแจ้งกลับมาที่
helpdesk@book.co.th 

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. เปิดให้บริการเฉพาะประตูทางเข้า GATE 1
2. เปิดให้บริการ เวลา 8.30 -11.00 น.
3. ปิดให้บริการ เวลา 11.00 น.-13.00 น.
เพื่อทำความสะอาด ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ COVID-19
4. เปิดให้บริการอีกครั้ง เวลา 13.00 – 16.30 น.