ประชาสัมพันธ์การสร้างทักษะทางด้าน Digital Content Creator และ Influencer

สำนักงานส่งเสริทเศรษฐกิจดิจิทัล ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ CONNEXION CONNEXION คือ โครงการคัดเลือก ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ที่มีความสนใจสร้างทักษะในด้านการเป็น Influencer และ Content Creator โดยสมัครเพื่อเข้ารับการอบรม และเรียนรู้ด้านการสื่อสารในโลกดิจิทัล ทั้งทางเทคนิค และการผลิตสื่อโซเชียล มีเดีย ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 ส.ค.66