ประชาสัมพันธ์กำหนดส่งคืนทรัพยากร สมาชิกประเภท อาจารย์

แจ้งครบกำหนดส่งคืนทรัพยากร 📢
สมาชิกประเภท อาจารย์🧑‍🏫ท่านที่ยืมทรัพยากรจะครบกำหนดส่ง ⏰
ในวันที่ 22 มีนาคม 2567 ท่านสามารถ คืนหรือยืม ทรัพยากรต่อทันที
และติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ด้ที่เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 1 💚
โทรศัพท์หมายเลข 02-529-1967 เบอร์ภายในกด 124