ส่งมอบความสุขเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

บริษัท WISERF โดย คุณณัฐชญา ผดุงวิทย์
ได้มาส่งมอบความสุขเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ ให้กับคณะผู้บริหารและบุคลากร ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยมี อาจารย์ไชย มีหนองหว้า ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี