ประชาสัมพันธ์การสอบทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ICDL รอบข้อสอบจริง

สำนักวิทยบริการฯ ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้เข้าสอบทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ICDL รอบข้อสอบจริง
ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อมาเข้าร่วมสอบตามรอบที่กำหนด ในวันพุธที่ 7 และวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567
ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป และขอให้นักศึกษานำบัตรประจำตัวนักศึกษา และบัตรประชาชนมาในวันสอบด้วย

สอบรอบที่ 1 (จำนวน 30 คน) วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 | เวลา 13.00 – 14.30 น.

สอบรอบที่ 2 (จำนวน 18 คน) วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 | เวลา 13.00 – 14.30 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ