แนะนำวารสารใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (18 มิ.ย. 61)