สมัครใช้งาน VRU Library VPN

สมัครเข้าใช้งานค้นหาบทความงานวิจัยจากที่บ้าน ท่านใดที่ต้องการสมัคร ลงชื่อได้ที่
(ต้องใช้ อีเมล์ @vru.ac.th)
https://goo.gl/forms/AoSGf0OR7qfFfgCu2

แฟ้มข้อมูล: