ทดลองใช้งานหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ภาษาไทย

เนื่องด้วย บริษัท บุ๊ค เน๊ท จำกัด และ บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จะทำการเปิดให้มหาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมพ์ Mc Graw - Hill ประมาณ 95 ชื่อเรื่อง และสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประมาณ35 ชื่อเรื่อง

สามารถทดลองใช้งานได้ตั้งแต่ วันที่ 15 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
เข้าสู่เว๊บไซต์ : http://portal.igpublish.com/iglibrary