ขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงาน