แนะนำ e-Magazines

สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในการอ่านในรูปแบบ e-Magazine และ e-Book ด้วยแอพพลิเคชั่น “NaiinPann”
ร้านหนังสือดิจิตอลของสำนักพิมพ์ในเครืออมรินทร์ฯ มีนิตยสารแบบ e-Magazines 12 หัวเรื่อง(12 เล่ม)
ของสำนักพิมพ์เครืออมรินทร์ ได้แก่ แพรว,บ้านและสวน,สุดสัปดาห์,ชีวจิต,Room,My Home,Secret,We,Real Parenting,Health&Cuisine,Lemonade, National Geographic และ e-Books
ผู้ใช้บริการที่สนใจสามารถเข้าใช้บริการได้ที่ ชั้น 1 งานสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ