ประกาศผลผู้สอบผ่านการสอบทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลรอบข้อสอบคู่ขนาน เพื่อให้นักศึกษาได้สิทธิเข้าสอบ IC3 Digital Literacy Certification

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 🎯

ขอประกาศผลผู้สอบผ่านการสอบทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลรอบข้อสอบคู่ขนาน เพื่อให้นักศึกษาได้สิทธิเข้าสอบ IC3 Digital Literacy Certification

นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://shorturl.asia/8xEAy

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อผู้สอบผ่านติดต่อขอเข้าสอบและเลือกรอบสอบได้ที่ห้องบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ

รายละเอียดรอบสอบ

ครั้งที่ 1 วันจันทร์ ที่ 25 กันยายน 2566 | ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ
– รอบที่ 1 เวลา 15.00 – 17.00 น. | รับจำนวน 25 คน

ครั้งที่ 2 วันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2566 | ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ
– รอบที่ 1 เวลา 15.00 – 17.00 น. | รับจำนวน 25 คน

ครั้งที่ 3 วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2566 | ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ
– รอบที่ 1 เวลา 09.00 – 11.00 น. | รับจำนวน 25 คน
– รอบที่ 2 เวลา 11.30 – 13.30 น. | รับจำนวน 25 คน
– รอบที่ 3 เวลา 14.00 – 16.00 น. | รับจำนวน 29 คน

ครั้งที่ 4 วันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2566 | ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ
– รอบที่ 1 เวลา 15.00 – 17.00 น. | รับจำนวน 29 คน

ครั้งที่ 5 วันศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2566 | ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ
– รอบที่ 1 เวลา 09.00 – 11.00 น. | รับจำนวน 29 คน
– รอบที่ 2 เวลา 11.30 – 13.30 น. | รับจำนวน 29 คน

ครั้งที่ 6 วันเสาร์ ที่ 27 กันยายน 2566 | ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ
– รอบที่ 1 เวลา 09.00 – 11.00 น. | รับจำนวน 27 คน
– รอบที่ 2 เวลา 11.30 – 13.30 น. | รับจำนวน 27 คน