ประชาสัมพันธ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book)ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book)ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรื่องสิทธิมนุษยชนของสังคมไทย Click เพื่ออ่าน

ประชาสัมพันธ์วารสาร “นโยบายการขนส่งและจราจร”

ประชาสัมพันธ์สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้จัดทำวารสาร “นโยบายการขนส่งและจราจร” ในรูปแบบออนไลน์