บัณฑิตวิทยาลัย จาก ม.ราชภัฏอุดรธานี เข้าเยี่ยมชม

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565

หน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เข้าเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยมี อ.ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ รองผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับ