ภาพกิจกรรมการประชุมสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11

ภาพกิจกรรมการประชุมสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ❤️

วันที่ 7- 8 ธันวาคม 2565 📌

คลิ๊กลิงค์ : http://bit.ly/3YBpsOI

หรือสแกน QR CODE ด้านบนนี้