การสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11

การสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11

ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ

จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระหว่าง วันที่ 7-8 ธันวาคม 2565

พบกับกิจกรรมในงาน

> หนังสือมีชีวิต “ศาสตร์การรักษาโรคด้วยภูมิปัญญาการแพทย์โบราณ” โดย พล.ต.ท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี

> การสาธิตวัฒนธรรมชาวมอญ ข้าวแช่รามัญ, กาละแม, หางหงส์ธงตะขาบ

> การจำลองประเพณีรำพาข้าวสาร

> หนังสือมีชีวิต อื่น ๆ

คลิก http://lib.vru.ac.th/index.php/human-library/

สนใจลงทะเบียน https://shorturl.asia/rW6Ge