ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของ
รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี ปีที่ 4(25กรกฏาคม-31ธันวาคม65)
เพื่อทราบและใช้ประโยชน์ต่อไป

ดาวโหลดเอกสาร