กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสะสมแสตมป์แลกของ  กติกายืมทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท 2 เล่ม /รายการ รับแสตมป์ 1 ดวง สะสมครบตามจำนวนที่กำหนด นำมาติดต่อขอแลกของได้ที่สำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ อาคารวิทยบริการ ชั้น 1

สะสมแสตมป์ครบ 60 ดวง

สะสมแสตมป์ครบ 120 ดวง